نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

5 آبان پایان مهلت پوشش بیمه ای دانش آموزان و کارکنان

5 آبان پایان مهلت پوشش بیمه ای دانش آموزان و کارکنانرئیس اداره امور رفاهی و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد: بیمه حوادث و مازاد درمان دانش آموزان و کارکنان وهمچنین بیمه مسئولیت مدنی بیمه شدگان در قبال یکدیگر و اشخاص ثالث موضوع بسیار مهمی است که مدیران مراکز آموزشی باید توجه و حساسیت ویژه ای نسبت به آن داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد؛"احمد رضا نعمتی" گفت:هرساله وزارت آموزش و پرورش  درابتدای سال تحصیلی  جهت تحت پوشش قرار دادن تمام دانش آموزان و کارکنان  در هر دو بخش حوادث و مسئولیت اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه می نماید که بر اساس این بیمه نامه، دانش آموزان،نوآموزان، هنرجویان و کارکنان در همه سطوح و پایه های تحصیلی دولتی و غیردولتی در برابر هر نوع حادثه در طول شبانه روز بیمه می شوند.

رئیس اداره امور رفاهی و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد اظهار داشت: در سال تحصیلی 1401-1400 این تفاهم نامه با شرکت بیمه معلم  منعقد و نرخ حق بیمه به ازای هر نفر  91780 ریال  تعیین شده است.

وی افزود: در بخش پوشش بیمه ای جامع مسئولیت مدنی در قبال خسارات جانی وارده به دانش آموزان در داخل و خارج مدرسه شامل اردوهای درون و برون شهری، راهیان نور، کارگاههای آموزشی، سالن های ورزشی ،آزمایشگاه ها و ...  به موجب رای مراجع قضایی و درصورتی که بیمه گذار مسئول جبران شناخته شود تا حدود تعهدات در تفاهم نامه برعهده ی شرکت بیمه معلم به عنوان بیمه گر خواهد بود.

رئیس اداره امور رفاهی و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد فرصت ارسال فایل های اطلاعات دانش آموزان و کارکنان و فیش های واریزی  حق بیمه توسط مدیران مدارس به واحدهای رفاه نواحی ،مناطق و شهرستان ها را تا تاریخ  5/8/1400 اعلام کرد.

نعمتی تاکید کرد: ضروری است مدیران مدارس ترتیبی اتخاذ نمایند تا همه ی دانش آموزان ، کارکنان و افراد تحت تکفل آن ها (غیردانش آموز) تحت پوشش  این بیمه  نامه قرار گرفته و به نحو شایسته چگونگی استفاده از مزایای این بیمه نامه را به اطلاع همه دانش آموزان و اولیای آنان برسانند.