نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

15 اسفند روز درختکاری

15 اسفند روز درختکاری


15 اسفند روز درختکاری
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ به مناسبت روز درختکاری با حضور جمعی از مسولین بخش دهقان امام جمعه صادقی مقدم بخشدار و کمالی ریاست آموزش و پرورش در محل اداره با شعار هر ایرانی یک درخت اقدام به کاشت نهال کردند.

در این مراسم دانش آموزان و پیشتازان مدارس نیز شرکت داشتند.
دهقان امام جمعه با اشاره به سنت حسنه کاشت نهال و با توجه به فرمایش رهبری از تمامی دانش آموزان خواست تا در این ایام در حد توان اقدام به کاشت نهال کنند.