نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

"من عاشق محمد هستم"

"من عاشق محمد هستم"


"من عاشق محمد هستم"
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ هنرجویان کانون فرهنگی -هنری شهید صدوقی زارچ با اجرای برنامه "من عاشق محمد هستم" در دبیرستان بنت الهدی و هنرستان کوثر، عشق و ارادت خود را به ساحت آن بزرگوار اعلام نمودند.

"افروزی" مدیر کانون از همکاری مدیریت آموزش و پرورش ، آموزشگاههای مجری ، دبیران و دانش آموزان در اجرای این برنامه تشکر کرد
.