نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

"تعطیلی مدارس به معنای تعطیلی آموزش نیست"

"تعطیلی مدارس به معنای تعطیلی آموزش نیست" 

دانش آموزان با هدایت معلمان دروس را از طریق فضای مجازی و رسانه ملی پیگیری کنند

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش "عباسعلی دانافر" مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در خصوص دستور وزیرمحترم آموزش و پرورش مبنی بر" تعطیلی مدارس به معنای تعطیلی آموزش نیست"  گفت:در ایام تعطیلی مدارس آموزش‌های مجازی توسط مدارس باید ارائه شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد اذعان داشت:تصمیم اتخاذ شده مبنی بر عدم تعطیلی مدارس، جهت تسهیل در امور آموزشی و استفاده از امکانات موجود در مدرسه می باشد و مدیران مدارس باید به گونه ای مدیریت نمایند تا مباحث آموزشی از طریق فضای مجازی و رسانه پیگیری و دنبال گردد و در این راستا الزاما حضور فیزیکی همه معلمان و کادر مدرسه ضروری نمی باشد.

عباسعلی دانافر تاکید کرد: مدیر آموزشگاه باید با استفاده از پتانسیل معلمان و سایر همکاران و ظرفیت های موجود به گونه ای برنامه ریزی نماید تا مباحث آموزشی توسط معلمین و کادر آموزشگاه پیگیری گردد.