نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یازدید رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از دبستان 15 خرداد

یازدید رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از دبستان 15 خردادبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، "حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه "علی رضایی" کارشناس حراست اداره از دبستان 15 خرداد بازدید و در جریان روند آموزش و پیرامون مسائل پرورشی این دبستان قرار گرفتند.