نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری

گزارش تصویری


گزارش تصویری از حضور آحاد مردم ،فرهنگیان و دانش آموزان بخش زارچ در راهپیمایی یوم الله روز قدس

مردم روزه دار بخش زارچ با حضور پرشور در راهپیمایی یوم الله قدس، برگ زرین دیگری در دفتر تاریخ پرافتخار این شهر را به ثبت رساندند.