نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری

گزارش تصویریگزارش تصویری از بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه معاون آموزشی و کارشناس حراست از کارگاه های برون سپاری هنرستان شهید رجایی