نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری

گزارش تصویری


گزارش تصویری/ تجلیل ازپزشکان و پرستاران مرکزجامع سلامت طالقانی زارچ با حضور امام جمعه،خادمان حرم امام رضا،رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ و دیگر مسئولین