نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری

گزارش تصویریبازدید رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه مهندس ناظر نوسازی  مدارس استان یزد و کارشناس ساختمان اداره از پروژه های نیمه تمام خیری منطقه زارچ