نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری / فعالیتهای مدارس زارچ در دهه ولایت

گزارش تصویری / فعالیتهای مدارس زارچ در دهه ولایت


گزارش تصویری / فعالیتهای مدارس زارچ در دهه ولایت
تجلیل از دانش آموزان سادات - هنرستان کوثر
 
برگزارس دعای ندبه - دبستان قرآنی شهید ابوترابیجشن غدیر - شهید ابوترابی

تجلیل از دانش اموزان سادات و برگزاری جشن غدیر - دبستان شهید اخوان رحیمی

تجلیل از دانش آموزان سادات و برگزاری جشن غدیر - دبیرستان طالقانیبرگزاری مسابقه نقاشی - دبستان شریعتمداری