نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری / بازدید کارشناسان اداره آموزش و پرورش از مدارس زارچ

گزارش تصویری / بازدید کارشناسان اداره آموزش و پرورش از مدارس زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،کارشناسان اداره با شعار "همیاران مدرسه" از مدارس شهید محمد کریمی، واحدی و غیردولتی عارف بازدید نمودند.