نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری از پروژه مهر دبستان شهیدان طاهری زاده

گزارش تصویری از پروژه مهر دبستان شهیدان طاهری زاده


گزارش تصویری از پروژه مهر دبستان شهیدان طاهری زاده

 پروژه مهر

   

جشن شکوفه ها
  
زنگ مهر و مقاومت وهفته دفاع مقدس با حضور مادر شهید مراسم آغاز سال جشن عاطفه ها 

جشن غدیر و دهه ولایت