نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی مربیان پرورشی مدارس زارچ

گردهمایی مربیان پرورشی مدارس زارچ


گردهمایی مربیان پرورشی مدارس زارچ

به گزارش روابط عمومی و اطلاع ر سانی اداره آموزش و پرورش زارچ ؛ معاون پرورشی اداره کل اموزش و پرورش استان یزد در گردهمایی مربیان پرورشی زارچ با تاکید بر امر تعلیم وتربیت دانش آموزان تصریح کرد:مربی پرورشی زمانی  توانمند می شود که قانونمند عمل نماید

" سرداری " در ادامه ضمن  تشکر از معاونین ومربیان پرورشی با توجه به حجم گسترده فعالیت های این حوزه ، اظهار داشت: یک مربی پرورشی زمانی می تواند خوب فعالیت کند که با دانش آموزان رابطه دوستانه برقرار نماید و بتواند قانونمند عمل کند. 

وی داشتن بخشنامه زیاد در حوزه پرورشی را دلیل بر این دانست که حوزه پرورشی پرکار وفعال است .لذا  معاونین و مربیان پرورشی در واقع مدیر تربیتی مدرسه خود هستند.

درابتدای جلسه " کمالی " رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ ضمن عرض خیر مقدم به معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان و هیئت همراه به زارچ ، پرورش اندیشه را مهمترین جزء تعلیم و تربیت دانست وگفت: هرتلاش  و حرکتی در آموزش و پرورش که موجب ارتباط بیشتر بین مربی تربیتی شود موجب موفقیت بیشتر در کارتربیتی خواهد شد .

درپایان مربیان پرورشی نظرات و پیشنهادات خود در خصوص کیفیت فعالیتهای حوزه پرورشی ارائه کردند.