نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت 7 مهر ماه روز آتش نشانی در دبستان شهید دهستانی

گرامیداشت 7 مهر ماه روز آتش نشانی در دبستان شهید دهستانی


گرامیداشت 7 مهر ماه روز آتش نشانی در دبستان شهید دهستانی
 به مناسبت هفتم مهر ماه ، روز آتش نشانی  با حضور آتش نشانان زارچ دردبستان شهید دهستانی ، دانش آموزان  با وظایف آتش نشانی آشنا شدند  و نکاتی پیرامون روش استفاده از کپسول آتش نشانی و اطفای حریق  به دانش آموزان آموزش داده شد .