نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کلید آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان

کلید آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان


کلید آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان
به گزارش روابط عمومی  اداره آموزش و پرورش زارچ  ، کلید آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان که روز پنج شنبه و جمعه 18 و 19 اردیبهشت ماه برگزار گردید منتشر شد . داوطلبان می توانند جهت دریافت کلید آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان به سایت   sampad.medu.ir   مراجعه کنند .