نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کاشت نهال میوه توسط رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ

کاشت نهال میوه توسط رئیس اداره آموزش و پرورش زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه معاون امور مالی و معاون پرورشی اداره یک اصله نهال میوه در محوطه اداره آموزش و پرورش زارچ غرس کردند.