نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه توجیهی آموزشی طرح پیشگیری رشد مدار برگزار شد

کارگاه توجیهی آموزشی طرح پیشگیری رشد مدار برگزار شدبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ، کارگاه توجیهی طرح های مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی (طرح پیشگیری رشد مدار) و همچنین توانمندسازی روانی اجتماعی دانش آموزان با تدریس مشاوربرجسته "مهدی بابایی" ویژه مربیان بهداشت و معاونین مدارس منطقه در محل سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش زارچ به مدت 4 ساعت برگزار شد.