نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی کمک‌های اولیه و امدادرسانی ویژه توانمندسازی مربیان و مدیران کودکستان های شهرستان زارچ

کارگاه آموزشی کمک‌های اولیه و امدادرسانی ویژه توانمندسازی مربیان و مدیران کودکستان های شهرستان زارچبه گزارش روابط عمومی مدیریت  آموزش و پرورش زارچ،  در راستای افزایش آگاهی و آمادگی مربیان و مدیران کودکستان‌های شهرستان زارچ، کارگاه آموزشی کمک‌های اولیه و امدادرسانی ویژه توانمندسازی مربیان و مدیران کودکستان های برگزار گردید.