نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دبیرستان فاطمیه و اندیشه

کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دبیرستان فاطمیه و اندیشه


کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دبیرستان فاطمیه و اندیشه
 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با هدف آگاهی بخشی دانش آموزان در برابر آسیب های اجتماعی در دبیرستان فاطمیه و اندیشه با حضور معاون آموزشی و کارشناس بهداشت و سلامت اداره آموزش و پرورش زارچ  و دانش آموزان برگزار شد.

" دادرس "  کارشناس  مواد مخدر و مدرس این کارگاه، نکات علمی و عملی  درباره مسائل تربیتی  و اجتماعی نوجوانان ، راههای مبارزه و اثرات مضر اعتیاد به حاضرین ارائه نمود.