نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی طرح الگوی برتر تدریس

کارگاه آموزشی طرح الگوی برتر تدریس


کارگاه آموزشی طرح الگوی برتر تدریس
کارگاه آموزشی باحضور جمعی از آموزگاران زارچ و اشکذر برگزار شد
در آغاز کمالی ریاست آموزش و پرورش زارچ ضمن خوش آمد گویی به سخنرانی پرداختند
شایان ذکر است این کارگاه در مدرسه شهید عامل هوشمند  ساعت3:30  تا 7:30  مورخ 22/10/94 ادامه داشت و در مجموع 61 نفر حضور داشتند