نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی سرگروه ها و آموزگاران ابتدایی منطقه

کارگاه آموزشی سرگروه ها و آموزگاران ابتدایی منطقهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ ، کارگاه هم افزایی سرگروه های آموزشی و آموزگاران ابتدایی منطقه با هدف یکپارچه سازی سرفصل دروس، مرور روش های تدریس  و رفع ابهام و نواقص در محل دبیرستان بنت الهدی  برگزار شد.