نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی سرگروه های آموزشی با حضور سرگروه های استان

کارگاه آموزشی سرگروه های آموزشی با حضور سرگروه های استانبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، کارگاه آموزشی سرگروه های آموزشی ابتدایی با حضور سرگروه های آموزشی استان با هدف بررسی کتب درسی و رفع اشکال به مدت 2 ساعت در محل دبستان شهید محمدکریمی بر گزار شد.