نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه ارزشیابی توصیفی پایه های دوره های اول و دوم ابتدایی

کارگاه ارزشیابی توصیفی پایه های دوره های اول و دوم ابتدایی


کارگاه ارزشیابی توصیفی پایه های دوره های اول و دوم ابتدایی

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش زارچ در این کارگاه آموزشی آموزگاران و معاونین آموزشی با اهداف و  اجرای مطلوب  ارشیابی توصیفی توسط " میرجلیلی "مدرس این دوره  آشنا شدند

گفتنی است ارزشیابی توصیفی  با هدف  ایجاد الگوی جدید سنجش و ارزیابی دانش آموزان  و تلاش برای فراهم ساختن زمینه، در جهت ایجاد کلاس درس با نشاط و  تثبیت فرایند یاددهی – یادگیری از پایه اول تا ششم ابتدایی اجرا می شود.