نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین نشست شواری پشتیبانی سواد آموزی منطقه برگزار شد.

چهارمین نشست شواری پشتیبانی سواد آموزی منطقه برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،چهارمین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی منطقه زارچ با حضور بخشدار، ریاست آموزش و پرورش و مسئولین جهاد کشاورزی، بهزیستی شهرداری و کمیته امداد همچنین "حاضری " و "محمدی" مسئول و کارشناس سنجش و ارزشیابی معاونت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش یزد در محل بخشداری زارچ برگزار شد.

در ابتدای جلسه زارع، معاونت پرورشی و مسئول سواد آموزی آموزش و پرورش زارچ هدف از تشکیل جلسات شورای پشتیبانی سواد آموزی را همهانگی همه نهاد ها در راستای بهبود وضع سواد آموزی منطقه و معرفی افراد کم سواد و بی سواد توسط نهادهای مختلف دانست.

زارع با ارائه گزارشی از وضعیت سواد آموزی منطقه افزود: از سال 92 با آغاز بکار سواد آموزی منطقه، سالانه 40 نفر تحت پوشش قرار گرفته و با سواد شده اند.

در ادامه حاضری مسئول و کارشناس سنجش و ارزشیابی معاونت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش یزد گزارشی از آمار باسوادی در استان و شهرستان یزد ارائه ، و وضعیت سواد آموزی استان را به نسبت کشور خوب ارزیابی نمود.

بخشدار زارچ و ریاست شورای پشتیبانی سوادآموزی نیز خواستار هماهنگی همه نهادهای بخش و معرفی افراد بی سواد و کم سواد به آموزش و پرورش و همچنین افزایش سهمیه سواد آموزی در بخش اتباع با توجه حجم ورودی اتباع و مهاجرین به منطقه شد.