نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی منطقه زارچ

چهارمین جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، چهارمین جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی منطقه زارچ با حضور ریاست، معاونین و کارشناسان حراست بودجه و آموزش ابتدایی در محل سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.

زارع کارشناس سواد آموزی منطقه ضمن تبریک هفته سواد آموزی و گرامیداشت هفتم دیماه سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی، گزارشی از اقدامات سواد آموزی منطقه ارائه ، و شرایط جدید پذیرش آموزشیاران نهضت سواد آموزی را تشریح نمود.