نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش زارچ در سال جاری برگزار شد

چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش زارچ در سال جاری برگزار شد


چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش زارچ در سال جاری برگزار شد

در ابتدا محمد کمالی با اشاره به حضور حماسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری گفت : مردم با خلق این حماسه انتظار خلق حماسه اقتصادی از مسئولین دارند.

رئیس آموزش و پرورش زارچ در این جلسه با بیان نقش پر رنگ فرهنگیان در برگزاری انتخابات ، از تمامی مردم به ویژه جامعه فرهنگیان زارچ  به خاطر انسجام در برگزاری انتخابات تقدیر نمود

وی در ادامه به موضوعات جلسه از جمله راههای جذب مشارکت های مردمی و اجرای طرح هجرت 3 و اوقات فراغت اشاره کرد

 در ادامه اعضای شورا  در خصوص جذب مشارکتهای مردمی  بیان داشتند : روحانیون ، ائمه جمعه و هئیت های مذهبی  منطقه  نقش کلیدی در جذب کمک های مردمی دارند

در پایان انتظاری کارشناس فرهنگی هنری گزارشی از اجرای طرح هجرت3 و اوقات فراغت دانش آموزان در سطح منطقه ارائه کرد.