نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان فاطمیه با حضور ریاست اداره برگزار شد.

چهارمین جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان فاطمیه با حضور ریاست اداره برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان فاطمیه با حضور محمد کمالی ریاست اداره، محسن زارع معاونت پرورشی، عباسعلی سرداری کارشناس حراست، مدیریت و اعضای انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه برگزار شد.

در ابتدای جلسه "افسانه صادقی" مدیر آموزشگاه ضمن عرض خیر مقدم، گزارشی از عملکرد آموزشگاه ارائه نمود.

کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ، ضمن تشکر از مدیریت و اعضای انجمن مدرسه، جلسات انجمن اولیاء و مربیان را یکی از مهمترین جلسات دانست که جنبه فرمایشی ندارد و همیشه مصوبات عملی دارد.

در ادامه اعضا انجمن مشکلات و مسائل آموزشگاه را با ریاست اداره آموزش و پرورش مطرح نمودند.