نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیوند ادارات

پیوند ادارات


پیوند ادارات

اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

اداره آموزش و پرورش ناحیه یک یزد

اداره آموزش و پرورش ناحیه دو یزد

اداره آموزش و پرورش شهرستان صدوق

اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان

اداره آموزش و پرورش شهرستان میبد

اداره آموزش و پرورش شهرستان بافق

اداره آموزش و پرورش شهرستان بهاباد

اداره آموزش و پرورش شهرستان تفت

اداره آموزش و پرورش شهرستان نیر

اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه

اداره آموزش و پرورش شهرستان مهریز 

اداره آموزش و پرورش شهرستان خاتم

اداره آموزش و پرورش شهرستان زارچ

اداره آموزش و پرورش شهرستان مروست

 ------------------------------------------------------

اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

اداره امور اداری و تشکیلات

اداره سنجش