نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیشگیری از پوسیدگی دندان

پیشگیری از پوسیدگی دندان


پیشگیری از پوسیدگی دندان
در راستای اجرای طرح ژله دندان وبررسی دهان ودندان دانش آموزان طی دو روز متوالی   2نفر از کارکنان  بهداشت دهان ودندان مرکز بهداشتی درمانگاه طالقانی زارچ بهمراه جناب آقای دکتر فتوحی دندانپزشک درمانگاه ، با حضور در آموزشگاه شهیدان طاهریزاده دندانهای کلیه ی دانش آموزان را معاینه وسپس همگی از ژله دندان استفاده نمودند .