نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام تسلیت امام جمعه محترم منطقه زارچ به مناسبت درگذشت مرحومه مغفوره ملیحه اقبالی

پیام تسلیت امام جمعه محترم منطقه زارچ به مناسبت درگذشت مرحومه مغفوره ملیحه اقبالی