نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پنجمین جلسه بهبود کیفیت سواد آموزی منطقه زارچ

پنجمین جلسه بهبود کیفیت سواد آموزی منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، پنجمین جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی منطقه زارچ با حضور اعضا در محل اتاق ریاست برگزار شد.

در این نشست بر پرداخت حق الزحمه آموزشیاران در اسرع وقت تاکید شد. همچنین برنامه ریزی های لازم در جهت برگزاری امتحانات دوره سواد آموزی و تشکیل کلاس های اتباع با توجه به شرایط سواد آموزان 10تا 15 ساله، انجام گرفت.