نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پروژه آگاه سازی اتباع نسبت به تحصیل فرزندان

پروژه آگاه سازی اتباع نسبت به تحصیل فرزندان


پروژه آگاه سازی اتباع نسبت به تحصیل فرزندان

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ ، برای اولین بار و با همکاری معاونت ابتدایی و اداره سلامت اداره کل آموزش و پرورش متبوع ،  پروژه آگاه سازی اتباع در زمینه های بیماری های واگیردار و غیر واگیردار، اعتیاد ، ایدز، بهداشت فردی ، بهداشت محیط و آشنایی با حقوق شهروندی در زارچ اجرا شد.

کارشناس تربیت بدنی و سلامت اداره آموزش و پرورش زارچ هدف از این طرح آگاه سازی اتباع نسبت به مسائل بهداشتی و پیشگیری از بیماری ها دانست.

" صادقی " در ادامه گفت : آموزش دهندگان اتباع کلاس های سواد آموزی ضمن آموزش بسته ای آموزشی و بهداشتی دریافت میکنند.