نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واکسیناسیون، شرط حضور دانش آموزان در جلسه امتحان

واکسیناسیون، شرط حضور دانش آموزان در جلسه امتحان



مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد خبر داد؛

موحدی فرد گفت: شرط حضور دانش آموزان در جلسه امتحان واکسیناسیون یا داشتن گواهی pcr منفی است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، محسن موحدی فردمدیرکل آموزش و پرورش استان یزد گفت: امتحانات نوبت اول برای دانش آموزانی که در شهریورماه نمره نیاورده اند، از دوم دی  آغاز و تا  ۲۷ادامه دارد، و امتحانات دانش آموزانی که از مهر سال تحصیلی آن‌ها آغاز شده از چهارم تا ۲۳ دی است و شرط حضور دانش آموز در جلسه امتحان واکسیناسیون یا داشتن گواهی pcr منفی است. 

وی با اشاره به این که اکنون ۹۴ و نیم درصد دانش آموزان واکسن دریافت کرده اند، از جاماندگان خواست در مدت باقی مانده حتما برای واکسیناسیون اقدام کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد ادامه داد: در زمان برگزاری امتحانات، فاصله حتما رعایت می‌شود و در ساعات متعدد امتحانات برگزار می‌شود و دانش آموزانی که یک مرحله واکسن دریافت کرده اند، با نظر تیم پزشکی می‌توانند تست رایگان کرونا بدهند و والدین از این نظر نگرانی نداشته باشند.

موحدی فرد گفت: ارزشیابی نوبت اول مقاطع ابتدایی نیز به صورت توصیفی و بر مبنای عملکرد کل دوره نوبت اول است.