نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وارنیش فلوراید

وارنیش فلوراید


ژل دندان
انجام طرح وارنیش فلوراید در دبستان های زارچ

به گزارش  روابط عمومی  اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ  سرداری کارشناس سلامت و تندرستی  اعلام  کرد 

دانش آموزان دوره ابتدایی در طرح وارنیش فلوراید  که با همکاری مرکز بهداشت و درمان منطقه صورت گرفت شرکت می کنند .

شایان ذکر است  در این طرح ژل وارنیش فلوراید به صورت رایگان به دانش آموزان تجویز می شود .