نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همزمان با مدارس جهان اسلام؛

همزمان با مدارس جهان اسلام؛


محفل انس با قرآن در مدارس شهرستان زارچ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ، همزمان با مدارس جهان اسلام؛ محفل انس با قرآن به صورت نمادین در دبستان شهید محمد کریمی، با حضور مدیر آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.