نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش مشاوره کنکور با حضور دکتر اکبر نژاد

همایش مشاوره کنکور با حضور دکتر اکبر نژاد


همایش مشاوره ویژه دانش آموزان پیش دانشگاهی منطقه زارچ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ ، همایش مشاوره ویژه دانش آموزان پیش دانشگاهی منطقه با حضور دکتر اکبر نژاد مشاور برجسته استان؛ و دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی در محل  سالن شهدای دانش آموزي اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.

در طی این همایش، دکتر اکبر نژاد، نکاتی  پیرامون برنامه ریزی ایام باقی‌مانده تا کنکور، مدیریت مطالعه، مهارتهای تست زنی ،سبک های یادگیری و  آمادگی مطلوب  جهت حضور در آزمون سراسری کنکور بیان نمود.