نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش شوراهای دانش آموزی منطقه زارچ

همایش شوراهای دانش آموزی منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،  همایش شوراهای دانش آموزی منطقه زارچ با حضور " کمالی" ریاست، " زارع " معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش ، " کریمی " کارشناس مسئول شوراهای دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش یزد، " جهان منش " کارشناس فرهنگی اداره آموزش و پرورش زارچ ،مربیان پرورشی مدارس و اعضای  شوراهای دانش آموزی مدارس در محل اداره آموزش و پرورش منطقه برگزار گردید.

در این مراسم کمالی ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین و دانش آموزان، شوراهای دانش آموزی را مهمترین شورای موجود در آموزش و پرورش دانست، و افزود:« اعضای شوراهای دانش آموزی می توانند در تمام برنامه های مدارس نقش مشورتی ایفا کنند.»

در ادامه، کریمی کارشناس محترم اداره کل آموزش و پرورش استان؛ به تبیین برنامه های شوراهای دانش آموزی در سال جاری پرداخت.