نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش سراسری تبیین و آگاهی سازی فرهنگیان

همایش سراسری تبیین و آگاهی سازی فرهنگیان



به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، همایش سراسری تبیین و آگاهی سازی فرهنگیان با حضور"نوری" وزیر آموزش و پرورش، "سردار سلامی" فرماند کل سپاه پاسداران و "سردار سلیمانی"  فرمانده بسیج به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.