نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش آموزشی توجیهی پیشتازان،با حضور ریاست سازمان دانش آموزی

همایش آموزشی توجیهی پیشتازان،با حضور ریاست سازمان دانش آموزیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، همایش یک روزه توجیهی، ویژه مربیان و دانش آموزان پیشتاز و فرزانه  در محل کانون شهید صدوقی زارچ برگزار، و مورد بازدید ملانوری ریاست سازمان دانش آموزی استان یزد و ندافیون مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان قرار گرفت.

ریاست سازمان دانش آموزی استان در جریان بازدید از این همایش اصول نظم،هماهنگی و رهبر پذیری را از ملزومات دانش آموزان پیشتاز دانست و افزود: فعالیت های سازمان دانش آموزی به درس و مدرسه محدود نیست و در زندگی و آینده دانش آموزان بسیار تاثیرگذاراست.

گفتنی است در سال تحصیلی جاری 528 دانش آموز از 17 مدرسه به صورت داوطلبانه در طرح پیشتازان سازمان دانش آموزی شرکت کرده و آموزش های لازم را دریافت می کنند.