نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش «طرح تدبیر» با حضور مدیران ومعاونین مدارس برگزار شد

همایش «طرح تدبیر» با حضور مدیران ومعاونین مدارس برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش زارچ؛ در این گردهمایی که با حضور " زارع"  معاون پرورشی و " بیات " کارشناس ابتدایی  اداره آموزش و پرورش و مدیران ومعاونین مدارس ابتدایی زارچ برگزار گردید؛ زارع ،ضمن ارائه طرح ها و دریافت نظرات مدیران مدارس، بر هماهنگی بیشتر بین مدیران مدارس با مسئولین اداره برای رفع مشکلات پیش روی مدارس ابتدایی و نقش حمایتی مدیران در ارتقاء  هر چه بهتر کیفیت آموزش  تأکید کرد.همچنین در ادامه مدیران مدارس ابتدایی را الگویی موفق برای همه مدیران دانست و افزود: مدیران مقطع ابتدایی امید معاونت آموزش هستند.

در ادامه همایش به گروه بندی مدیران و معاونین در تکمیل فرم ارائه شده جهت بهبود فرایند مشارکت پرداخته شد .

در پایان بیات، ازحضور و همکاری ؛ زارع ،معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش و مدیران ومعاونین مدارس تشکر وقدردانی نمود.