نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفتمین نشست شورای آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.

هفتمین نشست شورای آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش زارچ،هفتمین نشست شورای آموزش و پرورش منطقه چهارشنبه 26 مهرماه با حضور اعضای شورا، مهندس "پرویزی "، معاونت اداره کل امور اتباع و مهاجرین استان و" ابراهیمی"، ریاست اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد درمحل بخشداری زارچ برگزار شد.