نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفتمین نشست شورای آموزش وپرورش منطقه زارچ در سال 92برگزار شد

هفتمین نشست شورای آموزش وپرورش منطقه زارچ در سال 92برگزار شد


هفتمین نشست شورای آموزش وپرورش منطقه زارچ در سال 92برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ هفتمین نشست شورای آموزش وپرورش منطقه زارچ در سال 92 به ریاست "کمالی" دبیر شورا و رئیس اداره و حضور شهردار ، رئیس شورای شهر و دیگر اعضا اصلی و مدعو با موضوعات ارائه گزارش اقدامات انجام شده در پروژه مهر 92 ، ارزیابی عملکرد شورا و راه های ارتقای شورا در سطح استان در محل اداره آموزش و پرورش منطقه برگزار شد.

دبیر شورا  ضمن تسلیت  شهادت امام محمد باقر (ع) موضوعات جلسه را عنوان کرد.  

 "کمالی"به ارزیابی عملکرد شوراهای  آموزش و پرورش توسط اداره کل متبوع اشاره کرد که رتبه شورا آموزش وپرورش منطقه جایگاه خوبی کسب نکرد.

وی گفت: عدم بودجه اختصاصی جهت اجرای کردن مصوبات و غیر فعال بودن کارگروههای شورا از موانع موجود شورای آموزش و پرورش منطقه می باشد

رئیس اداره شناسایی خیرین ، فعال کردن کارگروه های شورا و حضور منظم و مستمر اعضا جلسه را از راههای ارتقای شورای آموزش وپرورش منطقه دانست

وی در ادامه گزارشی از اقدامات ستاد پروژه مهر 92 ارائه کرد

در ادامه اعضا راهکارهای اجرایی  خود را جهت بهبود وضعیت موجود شورا و ارتقای شورا در راستای اهداف شورای آموزش وپرورش بیان نمودند و مصوباتی جهت محقق شدن این هدف توسط اعضا تصویب شد

در پایان کلیپی از فعالیتهای انجام شده در راستای پروژه مهر 92 منطقه پخش شد.