نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه زارچ به صورت متمرکزانجام شد

هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه زارچ به صورت متمرکزانجام شد


هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه زارچ به صورت متمرکزانجام شد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ، دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه منطقه زارچ با حضور مشاوران مجرب براساس سوابق تحصیلی و علاقه برای سال تحصیلی 93-92 انتخاب رشته کردند

گفتنی است ، هدایت دانش آموزان پسر در روزهای شنبه و یکشنبه 8 و 9 تیر ماه انجام شد و روزهای دوشنبه و سه شنبه 10 و 11 تیر ماه ویژه دانش آموزان دختر در حال برگزاری است

شایان ذکر است دانش آموزان پایه اول متوسطه که در خرداد ماه سال جاری نمره قبولی را کسب نکرده اند می توانند در شهریور ماه سال جاری با حضور در آموزش و پرورش زارچ انتخاب رشته کنند