نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نهمین نشست شورای آموزش و پرورش زارچ در سال 96 برگزار شد.

نهمین نشست شورای آموزش و پرورش زارچ در سال 96 برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش زارچ با حضور بخشدار، ریاست آموزش و پرورش، شهردار و دیگر اعضا در محل اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار گردید.

کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ در ابتدا ضمن عرض خیر مقدم به تمامی حضار و بویژه بخشدار جدید زارچ، با بیان موضوع جلسه خواستار هم فکری و چاره اندیشی اعضا شورا در خصوص وضعیت ساختمان مدرسه اتباع شد؛ و پیشنهادات و نظرات خود را در این  رابطه مطرح نمود.

بخشدار زارچ نیز در اولین حضور خود در شورای آموزش و پرورش زارچ، با تاکید بر اهمیت شورای آموزش و پرورش این شورا را کارگشای مشکلات حوزه آموزش و پرورش دانست.

"علیرضاعرشیان" همچنین در خصوص موضوع جلسه بر لزوم تحصیل اتباع تاکید نمود و تکمیل مدارس نیمه ساز را یکی از راه حل های این مشکل دانست.

در ادامه آقایان، بابایی، داراب و ابوترابی  به عنوان نماینده انجمن اولیا و مربیان در شورا، به بیان نظرات و پیشنهادات خود در این رابطه پرداختند.

در پایان این نشست مقرر گردید با همکاری شهرداری زارچ، عملیات استحکام و مقاوم سازی بنای مدرسه اتباع انجام گیرد. و در جلسه ای با حضور نماینده اعضا شورا و مدیرکل نوسازی استان، وضعیت مدارس و پروژه های نیمه تمام زارچ بررسی و  همچنین با توجه به نامه اداره کل آموزش و پرورش زارچ، زمینی جهت احداث مدرسه اتباع در زارچ مشخص گردد.