نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نهمین جلسه مدیران همیار ابتدایی منطقه زارچ

نهمین جلسه مدیران همیار ابتدایی منطقه زارچ


نهمین جلسه مدیران همیار ابتدایی منطقه زارچ

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرروش زارچ رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ در جمع مدیران دوره های ابتدایی گفت:با توجه به نیاز دانش آموزان به آموزش های عینی و تثبیت یادگیری ،آموزش ابتدایی باید در مسیر مهارتهای عملی حرکت کند

"محمد کمالی" به موضوع فرهنگ در سال جدید اشاره کرد وگفت:اجرای طرح کرامت در مدارس شیوه مناسب ،جهت زمینه سازی و رشد فرهنگی در بین دانش آموزان این دوره می باشد

" کمالی " تلاش مدیران و آموزگاران ، جهت اجرای مطلوب طرحهای آموزش ابتدایی را خواستار شد.

در ادامه جلسه " انتظاری "معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش زارچ ضمن تقدیر از مدیران جهت ارتقای سطح آموزش دانش آموزان در سال گذشته ،به موضوعات نمایشگاه کتاب و برگزاری مرحله دوم مسابقات تورنی تیم ریاضی، مسابقات ریاضی کانگرو نکاتی اشاره کرد.

در ابتدای جلسه " زارع " کارشناس آموزش ابتدایی در خصوص مسابقات علمی -عملکرد دانش آموزان ، ثبت نام دانش آموزان در مدارس شاهد ، آزمون هماهنگ منطقه ای، امتحانات پایه ششم نکاتی ارائه نمود.

در پایان مدیران مدارس، نظرات و پیشنهادت خود را در خصوص موضوعات جلسه مطرح  و  تصمیماتی جهت اجرا اتخاذ گردید.

شایان ذکر است  اجرای سرود و  نمایش کلیپ از دیگر برنامه های این جلسه  بود.