نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نماینده مدیران مقطع ابتدایی جهت شرکت در جلسات شورای آموزش و پرورش انتخاب شد.

نماینده مدیران مقطع ابتدایی جهت شرکت در جلسات شورای آموزش و پرورش انتخاب شد.جلسه مدیران مقطع ابتدایی منطقه به منظور انتخاب نماینده، جهت شرکت در جلسات شورای آموزش و پرورش منطقه ؛ با حضور کمالی، ریاست اداره آموزش و پرورش، تعدادی از کارشناسان اداری و مدیران مدارس ابتدایی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ ، در این جلسه که صبح امروز 27 آبانماه برگزار شد؛ " محمد حسین خوشنویس " مدیر دبستان شهيدان طاهري زاده با اکثریت آرا به عنوان نماینده مدیران در جلسات شورای آموزش و پرورش منصوب شد.