نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه عکس و پوستر با موضوع آسیب های اجتماعی

نمایشگاه عکس و پوستر با موضوع آسیب های اجتماعی


نمایشگاه عکس و پوستر با موضوع آسیب های اجتماعی

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ کمالی ؛ ریاست اداره آموزش و پرورش منطقه همراه با معاونین و کارشناسان  در نمایشگاه پوستر و عکس  با موضوع مبارزه با اعتیاد و  آسیب های اجتماعی  که در محل اداره برگزار شده بود بازدید کردند .