نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هم اندیشی ریاست اداره با روسای انجمن اولیاء و مربیان مدارس منطقه

نشست هم اندیشی ریاست اداره با روسای انجمن اولیاء و مربیان مدارس منطقهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، همایش روسای انجمن های اولیاء و مربیان مدارس منطقه با حضور ریاست اداره، معاونین و تعدادی از کارشناسان به منظوری انتخاب نماینده اولیاء ومربیان در شورای آموزش و پرورش منطقه در محل مرکز آموزشی رفاهی گودرزی برگزار گردید.

"حسین صفری" در این نشست با تاکید بر نقش سازنده انجمن های اولیاء و مربیان مدارس در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش از اعضای انجمن های مدارس تقدیر نمود.

در پایان با رای اکثریت اعضاء آقایان "محمدعلی داراب" به عنوان نماینده انجمن اولیاء و مربیان مدارس ابتدایی، "محمدحسن ابراهیمی" نماینده مدارس متوسطه اول و "مجید صادقی" نماینده انجمن متوسطه دوم جهت حضور در جلسات شورای آموزش و پرورش منطقه انتخاب شدند.