نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هم اندیشی ریاست اداره با بازنشستگان منطقه

نشست هم اندیشی ریاست اداره با بازنشستگان منطقه 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، نشست هم اندیشی ریاست اداره با بازنشستگان منطقه در محل کانون بازنشستگان برگزار گردید.

در این نشست که به منظور استفاده از تجارب ارزشمند بازنشستگان محترم برگزار شد،  مسائل مختلف آموزش و پرورش در حوزه های آموزشی، پرورشی و رفاهی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.