نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هماهنگی مدیران مدارس اسکان میهمانان نوروزی در بخش زارچ

نشست هماهنگی مدیران مدارس اسکان میهمانان نوروزی در بخش زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ ، نشست هماهنگی مدیران مدارس اسکان میهمانان نوروزی در بخش زارچ در نوروز 1401 با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش ، معاونین، کارشناس تدارکات و کارشناس حراست برگزار شد.